Usuwanie znamion Poznań Dermatologia i Medycyna Estetyczna

Wypadanie włosów

Spis treści:

Wypadanie włosów w liczbie około 100 dziennie jest procesem fizjologicznym. Włos ma naturalny cykl życia na który składają się anagen, katagen i telogen. Anagen trwa kilka lat, jest okresem dojrzałości włosa, któremu towarzyszą intensywne podziały komórkowe i wzrost około 1 cm na miesiąc. Katagen jest krótkim okresem trwającym 1-2 tygodnie, podczas którego nasilona apoptoza (śmierć komórek), doprowadza do prawie całkowitego zniszczenia mieszka włosowego, włos oddziela się od brodawki. Telogen jest okresem gdy „martwy”, nieczynny włos wypychany jest powoli z mieszka włosowego przez nowy włos . Okres ten trwa kilka miesięcy, zazwyczaj od 2 do 4.

Gdy włosy wypadają w liczbie znacznie większej od fizjologicznej, należy wdrożyć diagnostykę w poszukiwaniu ewentualnej przyczyny chorobowej. Najczęstszą postacią łysienia jest łysienie androgenowe, które dotyczy większości mężczyzn i bardzo wielu kobiet.

Diagnostyka

Rozpoznanie przyczyny utraty włosów opiera się na wywiadzie, badaniu klinicznym, trichogramie i badaniu histopatologicznym oraz badaniach laboratoryjnych.

  • wywiad – obejmuje informacje o czasie trwania, nasilenia wypadania włosów, objawów towarzyszących, chorób towarzyszących, przyjmowanych leków.
  • badanie kliniczne – test lekkiego pociągania, makroskopowa ocena włosów i stanu skóry
  • trichogram – badanie włosów pod mikroskopem
  • badanie histopatologiczne – zmiany zapalne, nacieki komórkowe, zmiany bliznowaciejące
  • analiza chemiczna włosa
  • badania laboratoryjne – poziomy niektórych hormonów, żelaza

Trichogram

Trichogram polega na oględzinach włosów pod mikroskopem. Określa się w nim stosunek procentowy włosów będących w stanie spoczynku do włosów w stanie wzrostowej. Do badania pobiera się około 100 włosów i analizuje ich strukturę. Przed zabiegiem przez 3 dni przez 3 dni nie należy myć włosów ani poddawać ich jakimkolwiek nabiegom kosmetycznym.