Usuwanie znamion Poznań Dermatologia i Medycyna Estetyczna

Lymphomatoid papulosis

Główną cechą charakterystyczną choroby jest typowy dla nowotworu złośliwego obraz histopatologiczny przy równoczesnym łagodnym przebiegu klinicznym.

Lymphomatoid papulosis należy do chłoniaków wywodzących się z limfocytów T CD 30, których cechą charakterystyczną są obecne w skórze nacieki z tychże komórek. Większość pacjentów stanowią osoby w wieku między 30 a 40 lat, choroba jednak może także dotyczyć osób starszych jak i dzieci.

Lymphomatoid papulosis – etiologia i patogeneza

Przyczyna choroby pozostaje nadal nieznana. Charakterystyczny dla lymphomatoid papulosis jest przewlekły i kontrolowany przez organizm rozrost komórek T CD30, co jest nietypowe dla chorób nowotworowych o złośliwym obrazie histopatologicznym, a właśnie taki obraz występuje w obrazie mikroskopowym. Z tego też powodu lymhomatoid papulosis uważany jest za modelowy przykład procesu nowotworzenia, który pozostaje pod kontrolą.

Objawy kliniczne

Na powierzchni skóry występują liczne drobne grudki i guzki, w których spotykamy zmiany krwotoczne, strupy, łuski oraz zmiany martwicze lub owrzodzenia. Ogniska te pojawiają się najczęściej na tułowiu i kończynach. Choroba ma przebieg wybitnie przewlekły i może trwać kilkadziesiąt lat. Zmiany pojawiają się i ustępują w cyklach około trzymiesięcznych.

Rokowanie i leczenie

Badania na dużych grupach pacjentów wykazały, że nie umierają oni z powodu lymphomatoid papulosis. Choroba ma więc dobre rokowanie. W niektórych, rzadkich przypadkach, zaobserwowano transformację w bardziej złośliwe postaci chłoniaków, co może pogorszyć rokowanie. W leczeniu stosuje się fototerapię oraz metotreksat.