Badanie histopatologiczne zmian skórnych


Badanie histopatologiczne polega na mikroskopowej ocenie usunietych zmian skórnych. Jest badaniem podstawowym w diagnostyce czerniaka i innych nowotworów skóry. Pozwala na postawienie precyzyjnego rozpoznania lub też na zawężenie kręgu różnicowania w wielu schorzeniach dermatologicznych.

Badanie histopatologiczne - Gabinety Wozniak

Badamy histopatologicznie wszystkie zmiany usunięte chirurgicznie w naszej Klinice, często też świadczymy usługi biopsyjne dla zewnętrznych gabinetów dermatologicznych. Usługa jest kompleksowa – od pobrania wycinka do dostarczenia zleceniodawcy wyniku badania histopatologicznego.

Zwracamy dużą uwagę, by usunięcie zmiany skórnej lub pobranie wycinka wiązało się z minimalnym defektem kosmetycznym. Jest to szczególnie ważne przy chorobach umiejscowionych na twarzy, szyi lub dłoniach.