Bielactwo


Bielactwo (vitiligo) jest znane od starożytności, nazwa pochodzi od łacińskiego słowa vitelius, oznaczającego białą łatę u cielaka, lub vitium – ubytek. Choroba objawia się powstawaniem odbarwionych  jasnych  plam w różnych rejonach, głównie na twarzy, dłoniach, pachwinach i pachach. Czasami zajęte są włosy na głowie, jak i okolic pachowych lub intymnych. W badaniu zajętej  skóry stwierdza się brak lub uszkodzenie melancytów.

Przyczyny

Istnieje wiele hipotez dotyczących etiopatogenezy bielactwa, najbardziej prawdopodobne jest zaburzenie procesów autoimmunologicznych. Z nie do końca poznanych  przyczyn, niektóre melanocyty potraktowane zostają przez układ immunologiczny jak komórki obce i są przez niego niszczone.

bielactwo

Leczenie

  • steroidy – doogniskowo, miejscowo, ogólnie
  • pochodne witaminy D
  • imikwimod
  • inhibitory kalcyneuryny
  • fotochemioterapia
  • fototerapia
  • metody chirurgiczne

Bielactwo – rokowanie

W niekórych przypadkach udaje się uzyskać repigmentację –  szczególnie u ludzi młodych i świeżych zmianach bielaczych