Terapia fotodynamiczna

Spis treści:

Terapia fotodynamiczna ( PTD – photodynamic therapy ) jest metodą leczenia polegającą na niszczeniu zmienionych chorobowo komórek przy pomocy barwnika wzbudzanego światłem. Barwnik , zwany fotouczulaczem ( fotosensybilatorem) podawany jest miejscowo , środtkankowo bądź dożylnie . Po 4-24 godzinach od aplikacji fotouczulacza , zmiana chorobowa poddana zostaje naświtlaniu przy pomocy specjalnych lamp LED o długości światła około 630nm. Uaktywniony światłem barwnik ulega przemianom reagując z tlenem obecnym w tkankach. Wynikiem tej reakcji jest powstanie wolnych rodników powodujących zniszczenie zmienionych chorobowo komórek. Główną substancją fotouczulającą stosowaną w PDT jest kwas 5-aminolewulinowy ( ALA).

Wskazania do PDT

  • rogowacenie słoneczne
  • choroba Bowena
  • BCC -rak podstawnokomórkowy
  • brodawki wirusowe