Terapia fotodynamiczna


terapia fotodynamiczna

Terapia fotodynamiczna ( PTD – photodynamic therapy )  jest metodą leczenia polegającą na niszczeniu zmienionych chorobowo komórek przy pomocy barwnika wzbudzanego światłem. Barwnik , zwany fotouczulaczem ( fotosensybilatorem)  podawany jest miejscowo , środtkankowo bądź dożylnie . Po 4-24 godzinach od aplikacji fotouczulacza , zmiana chorobowa poddana zostaje naświtlaniu przy pomocy specjalnych lamp LED o długości światła około 630nm. Uaktywniony światłem barwnik ulega przemianom reagując z  tlenem obecnym w tkankach. Wynikiem tej reakcji jest powstanie wolnych rodników powodujących zniszczenie zmienionych chorobowo komórek. Główną substancją fotouczulającą stosowaną w PDT jest  kwas 5-aminolewulinowy ( ALA).

Wskazania do PDT: