Usuwanie znamion Poznań Dermatologia i Medycyna Estetyczna

Łysienie

Spis treści:

Podział

Łysienie może mieć charakter trwały lub przemijający. Do najczęstszych jego postaci należą:

 • androgenowe męskie
 • androgenowe kobiet
 • plackowate

Łysienie androgenowe męskie to trwała utrata włosów, rozpoczynająca się w zakolach czołowych i w okolicy ciemieniowej. Schorzenie jest niemal normą u mężczyzn powyżej 50 roku życia. Leczenie tradycyjne jest zazwyczaj mało skuteczne, dobrą metodą jest chirurgiczny przeszczep włosów z okolicy potylicznej.

Androgenowa utrata włosów u kobiet występuje rzadko, jest w swej postaci zbliżone do łysienia męskiego. Zaznacza się tu istotny wpływ czynników genetycznych w połączeniu z niektórymi czynnikami prowokującymi np. detergentami. Leczenie powinno obejmować w głównej mierze ich eliminację.

Łysienie plackowate

Łysienie plackowate to choroba o nieznanej etiologii. Znaczenie mogą mieć czynniki psychologiczne, środowiskowe, genetyczne, jednak ich rola nie została udowodniona. Utrata włosów jest zazwyczaj przejściowa, schorzenie niestety ma czasami przebieg długotrwały. Leczenie jest złożone, stosuje się różne metody – m.in. ostrzykiwanie triamcymolonem, kriochirurgię, fototerapię. Najczęściej choroba przebiega pod postacią pojedynczego lub kilku ognisk wyłysienia, w obrębie którego zachowane są mieszki włosowe. Istnieje kilka wariantów łysienia płackowatego:

 • Łysienie plackowate rozlane – nie ma oddzielnych ognisk, łysienie jest rozlane
 • Łysienie wężykowate – łysienie na obwodzie, głównie okolicy skroniowej
 • Alopecia totalis – oznacza całkowitą utratę włosów na głowie 

Łysienie bliznowaciejące i bez bliznowacenia

Najważniejszy podział łysienia obejmuje jego dwie główne formy – bez bliznowacenia i z bliznowaceniem. W łysieniu z bliznowaceniem mamy trwałe uszkodzenie/zniszczenie mieszka włosowego i zastąpienie go tkanką łączną. W tym przypadku odrost włosów jest niemożliwy, jedyną dostępną metodą leczniczą jest przeszczep.

1 . Postaci łysienia bez bliznowacenia:

 • plackowate
 • androgenowe
 • telogenowe
 • anagenowe
 • zespół łatwo wypadających włosów anagenowych
 • trichotilomania
 • utrata włosów na potylicy noworodków
 • łysienie z pociągania i ucisku
 • łysienie spowodowane stanem zapalnym skóry

2.Postaci łysienia z bliznowaceniem

 • w przebiegu tocznia rumieniowatego
 • w przebiegu liszaja płaskiego ( +FFA)
 • pseudopalade
 • folliculitis decalvans
 • folliculitis at periffoliculitis abscedens et suffodiens
 • w przebiegu twardziny
 • w przebiegu reakcji przeszczep przeciwko gospodarzowi
 • w przebiegu sarkoidozy
 • w przebiegu grzybicy
 • zmiany typu keratosis piliaris
 • mucinosis follicularis

Łysienie w przebiegu tocznia

W postaci skórnej tocznia rumieniowatego (DLE – discoides lupus erythromatosus) skóra owłosiona głowy zajęta jest w około 30% przypadków. Wokół mieszków włosowych w obrazie histopatologicznym spotyka się nacieki limfocytarne oraz zwyrodnienie wodniczkowe i zanik naskórka. Podstawowe leczenie obejmuje doogniskowe aplikacje silnie działających kortykosteroidów.

Łysienie w przebiegu liszaja płaskiego

Łysienie przebiega często pod postacią FFA – frontal fibrosing alopecia – łysienie czołowe z włóknieniem. Przesunięciu ulega linia owłosienia na czole, choroba często dotyczy kobiet w okresie postmenopauzalnym.

Pseudopelade

Słowo „pelade” wywodzi się z języka francuskiego i oznacza łysienie plackowate. Pseudopelade, czyli łysienie plackowate rzekome jest zupełnie inną jednostką chorobową, którą część badaczy uznaje za schyłkową postać liszaja płaskiego. Typowe ogniska wyłysienia przybierają postać ” śladów stóp na śniegu”, w badaniu histopatologicznym widoczne są pasmowate ogniska zwłóknienia w miejscu mieszków włosowych.

Folliculitis decalvans

Ogniska wyłysienia pojawiają się początkowo na szczycie głowy, poprzedzone zapalnymi zmianami w okolicach przymieszkowych. W ogniskach wyłysienia widoczne są zachowane kępki włosów, składających się na charakterystyczny objaw „pędzla”. Podstawą leczenia są odpowiednio dobrane antybiotyki, gdyż w zmianach skórnych zazwyczaj wykrywa się gronkowca złocistego. Oznacza to łysienie plackowate. Pseudopelade, czyli łysienie plackowate rzekome jest zupełnie inną jednostką chorobową, którą część badaczy uznaje za schyłkową postać liszaja płaskiego. Typowe ogniska wyłysienia przybierają postać ” śladów stóp na śniegu”, w badaniu histopatologicznym widoczne są pasmowate ogniska zwłóknienia w miejscu mieszków włosowych.

Łysienie – ciekawostki

 • około 50 % kobiet boryka się z różnymi postaciami łysienia
 • 40% mężczyzn ma widoczne oznaki łysienia w wieku 35 lat, 65% w wieku 60 lat, 80% w wieku 80 lat
 • najczęstszą postacią łysienia jest łysienie androgenowe
 • normą u każdego człowieka jest utrata około 100 włosów dziennie
 • łysienie plackowate dotyka około 1% populacji
 • 47% pacjentów poświęciłoby całe swoje oszczędności, by odzyskać owłosienie
 • 30% pacjentów zrezygnowałoby z seksu, by odzyskać owłosienie

Włókna keratynowe – maskowanie przerzedzonych włosów