Rumień wielopostaciowy


Rumień wielopostaciowy ( erythema multiforme) jest ostrą reakcją alergiczną wyzwalaną przez infekcje.Choroba dotyczy głównie młodych dorosłych , częściej zapadają na nię mężczyźni.  Objawy skórne są dość charakterystyczne , wykwity przypominają tarcze strzelnicze, umiejscowione są symetrycznie , głównie na kończynach.

rumień wielopostaciowy

Wyróżnia się dwie formy rumienia wieloopstaciowego:

  • rumień wielopostaciowy mniejszy – wykwity ograniczają się do skóry
  • rumień wielopostaciowy większy – oprócz skóry zajęte są też błony śluzowe

Przyczyny:

  • infekcje wirusowe – głównie wirus opryszczki , rzadko wirus B19
  • infekcje bakteryjne – głównie Mycoplasma pneumonie wywołująca zapalenia dróg oddechowych

Objawy kliniczne:

Symetryczne wykwity rumieniowe przypominające tarcze strzelniczą ,prawie zawsze zajmujące powierzchnię grzbietową rąk. W cięższym przebiegu zajęte mogą być ramiona, szyja, twarz, stopy. Rzadko – głównie u osób starszych i dzieci, wykwity mogą pojawić się na tułowiu.Mogą też one się zlewać i przybierać różnorakie kształty. W rumieniu wielopostaciowym większym ,zmiany pojawiają się dodatkowo na wargach, w jamie ustnej, spojówkach lub okolicach intymnych.

Leczenie

Wybór leczenia zależy od czynnika sprawczego, dodatkowo w cięższych przypadkach można rozważyć podanie kortykosteroidów ogólnie.