Pokrzywka


pokrzywka

Pokrzywka polega na nagłym wystąpieniu różowo – czerwonych uniesionych wykwitów zwanych bąblami pokrzywkowymi. Są one wynikiem działania histaminy,  która powoduje rozszerzenie i zwiększenie przepuszczalności naczyń krwionośnych skóry.25% populacji ma przynajmniej jeden incydent pokrzywki w życiu. Przyczyny uwolnienia histaminy są bardzo złożone , dlatego w przeważającej liczbie przypadków  nie udaje się znaleźć przyczyny choroby. U większości osób bąble znikają w ciągu 24 godzin. Choroba czasami może przybrać groźne formy , gdy dochodzi do obrzęku dróg oddechowych , mogącego doprowadzić do uduszenia. Zdarza się to na szczęście niezmiernie rzadko ,ale warto by osoby mające skłonności do pokrzywki, miały  zawsze przy sobie adrenalinę .

Podział

  1. Pokrzywka ostra – najczęstsza. zmiany ustępują po ok. 2 tygodniach
  2. Pokrzywka przewlekła – zmiany utrzymują się ponad 6 tygodni

Postaci

Ze względu na czynnik wywołujący , możemy wyróżnić m.in. nastepujące postaci pokrzywki:

  • fizykalna
  • z ucisku
  • zimna
  • cieplna
  • słoneczna
  • cholinergiczna
  • kontaktowa
  • wodna

Leczenie

Leczenie opiera się w głównej mierze na unikaniu czynników wywołujących oraz lekach przeciwistaminowych.